Omschrijving van het kasteel
Omschrijving van het kasteel

Omschrijving van het kasteel

Omschrijving Kasteel Croy

Kasteel Croy is gelegen op Landgoed Croy, dat verspreid is over Aarle-Rixtel en Stiphout.

Het kasteel dateert uit de 15e eeuw. De landerijen en gebouwen eromheen zijn door de eeuwen heen verpacht.

De ronde toren aan de Noord-Westkant van het kasteel is waarschijnlijk het oudst. Het kelderplan laat zien dat het kasteel in feite uit twee bouwfasen bestaat. De huidige ontvangsthal was vroeger een ommuurde open binnenplaats.

In een van de muren van de hal bevinden zich muurankers met het jaar 1599. Waarschijnlijk duidt het jaartal op een ingrijpende verbouwing. Muurankers bevinden zich echter altijd aan de buitenmuur, zodat het bewijs is geleverd dat deze huidige binnenmuur ooit buitenmuur is geweest.

Rechts van de hoofdingang staat de “hoofdtoren”, met in plaats van een spits een  “ui”, die in het begin van de 17e eeuw is aangebracht. Boven op deze toren bevindt zich een prachtig windvaan, in de vorm van de Romeinse godheid Fama, de god van het gerucht.

De houten ophaalbrug, die toegang verschafte naar het kasteel, wordt halverwege de achttiende eeuw vervangen door een stenen brug. Op de zuidwesthoek van het kasteel bevindt zich een uitbouwsel, een voormalig arkeltorentje, van waaruit het erg eenvoudig was om de west – en zuidkant van het kasteel in de gaten te houden.             

Onder de dakgoten zie je spitsboogfriezen met steunbeertjes in de vorm van menselijke hoofden. In de ronde toren zit een schietgat uit de tijd  dat er ook nog met pijl en boog geschoten werd.

Aan de westkant bevindt zich een rond schietgat, waarvan er ook twee terug te vinden zijn aan de voorkant van het poortgebouw.

Op de benedenetage (het kasteel heeft eigenlijk geen kelder) bestaan de plafonds van het oudste gedeelte uit zogenaamde tongewelven. Hier bevond zich vroeger de gevangenis, waar de arrestanten aan de ketting werden gelegd. Aan de buitengevels kun je zien dat het kasteel heel wat keren is verbouwd: sommige ramen zijn dichtgemetseld, weer andere zijn er voor in de plaats gekomen.

Wanneer je het kasteel binnengaat , kom je via een portaal in de grote hal. Zoals als eerder aangegeven was hier eerst een open binnenplaats. Deze is in de loop van de 18e eeuw bij het kasteel getrokken. Opvallend is het prachtige stucwerk van het plafond en de muren. In deze hal staat onder andere een 18e eeuws kamerklavier. Vanuit de hal bereikt men onder meer de prachtige eind-18e eeuwse jachtkamer met een in hout uitgevoerd jachttafereel met prachtig stucwerk aan het plafond, dat verschillende zinnebeelden uitbeeldt waaronder die van de jacht en de handel.

De voormalige kapel/balzaal, aan de Zuid-Westzijde van het kasteel, is nu als trouwzaal en vergaderzaal in gebruik. Ook in deze ruimte is prachtig stukwerk aangebracht.

In een van de gevels bevinden zich gebrandschilderde ramen, die onder meer de litanie van de Heilige Maagd Maria uitbeelden. Heel opvallend zijn de prachtige originele vensterbanken.

Ook de overige ruimtes in het kasteel ademen nog steeds de romantische vroeg 19e eeuwse sfeer uit. Via een wenteltrap, in de vorm van een slakkenhuis, bereikt men de top van de toren met de zogenaamde “ui”. In het oudste gedeelte van het souterrain bevindt zich de voormalige gevangenis. In het plafond zit nog een van de smeedijzeren ringen waaraan de gevangenen waren vastgeketend. Hier zie je goed hoe dik de muren zijn: meer dan 1 meter!