Stichting Geloof Hoop en Liefde
Stichting Geloof Hoop en Liefde

Stichting Geloof Hoop en Liefde

Na de dood van de Freule komt het kasteel, en haar overige bezit, in handen van de Stichting Geloof Hoop en Liefde en krijgt het kasteel de bestemming van bejaardenhuis, zoals de freule wenste. In 1969 komt aan deze bestemming een einde, waarna de Katholieke Charismatische stichting zich in het kasteel vestigt. Deze stichting verhuist in 1990 naar elders en daarna wordt het kasteel inwendig grondig gerestaureerd.

Sindsdien wordt het kasteel bedrijfsmatig verhuurd met respect voor de monumentale historische waarde.

Missie en Visie stichting Geloof Hoop en Liefde
De missie van de Stichting Geloof Hoop en Liefde is gebaseerd en geïnspireerd op de nalatenschap van Johanna Carolina Constantia Wilhelmina (freule Constance) van der Brugghen van Croy.

Missie
Stichting Geloof Hoop en Liefde is eigenaar van kasteel Croy met alle bijbehorende bezittingen. De opbrengsten worden aangewend voor instandhouding en beheer hiervan  en nadat aan deze primaire doelstellingen is voldaan, is er ruimte voor bijdragen aan de hedendaagse armen en behoeftigen van Stiphout en Aarle-Rixtel.

Visie
Stichting Geloof Hoop en Liefde geeft een ruime interpretatie aan instandhouding en beheer van het Landgoed Croy en geeft een eigentijdse invulling aan de wijze waarop de rol naar de armen en behoeftigen van Stiphout en Aarle-Rixtel wordt geconcretiseerd.”

Contact met stichting Geloof Hoop en Liefde

Voor meer informatie over de Stichting Geloof Hoop en Liefde kunt u per mail contact opnemen: stichtingghl@gmail.com