Landgoed
Landgoed

Landgoed

Op het landgoed is een aantal bedrijven gevestigd op percelen die deels in erfpacht zijn uitgegeven. Veel van deze bedrijven zijn geïnspireerd door de omgeving en ze werken ook samen in de Stichting Streekontwikkeling Croy. De omgeving leent zicht ook bij uitstek als locatie voor workshops.Stichting Streekontwikkeling Croy is opgericht door een aantal (agrarische) ondernemers die actief zijn rond het kasteel. De stichting kent een drieledig doel, namelijk:
 

  • Behoud, herstel en ontwikkeling van de cultuurhistorische en landschappelijke waarde van Landgoed Croy.
  • De potenties van het landgoed beter benutten om hiermee de economische positie van de (agrarische) ondernemingen in het gebied te versterken.
  • Meer mensen laten genieten van de cultuurhistorische en landschappelijke waarde van Landgoed Croy en van de producten die dit gebied voortbrengt.